รางวัลและการรับรอง
รางวัล TEC รับเกียรติบัตรจาก บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล
Date 13/07/2018 Post by Admin
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โครงการ METHYL ESTER PLANT II CIVIL & STEEL STRUCTURE (SOUTH) ภายใต้การดำเนินงานของ TEC ได้รับเกียรติบัตรจาก บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล เรื่องการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีเยี่ยม โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ 1,500,000 ชั่วโมงการทำงาน
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้นที่ 15 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
T Engineering Corporation Public Company Limited
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199