ตำแหน่งงานว่าง
ตำแหน่งที่เปิดรับ
จำนวน
วิศวกรประมาณราคางานระบบ
1 ตำแหน่ง
พนักงานเขียนแบบ
หลายอัตรา
จป. วิชาชีพ
หลายอัตรา
โฟร์แมน
หลายอัตรา
วิศวกร QS
หลายอัตรา
วิศวกรโครงการ
หลายอัตรา
ผู้จัดการโครงการ
หลายอัตรา
พนักงานฝึกอบรมและพัฒนา
1 ตำแหน่ง
พนักงานจัดซื้อ
1 ตำแหน่ง
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้นที่ 15 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
T Engineering Corporation Public Company Limited
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199