ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ “สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดปทุมธานี
date 18/05/2018 Post by admin
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” โดยทำการบูรณะซ่อมแซม ทาสี สนามเด็กเล่นของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ที่มีสภาพทรุดโทรมให้กลับมาสวยงามและพร้อมใช้งาน เพื่อให้เด็ก ๆ มีเครื่องเล่นและพื้นที่ทำสำหรับทำกิจกรรม ต่อไป
กลับ
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้นที่ 15 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
T Engineering Corporation Public Company Limited
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199