ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จัดพิธีโยนอ้อยและเปิดหีบรับอ้อยอย่างเป็นทางการ
date 26/12/2012 Post by admin
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ของบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มมิตรผล เหล่าคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนและเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้ร่วมกันจัดพิธีโยนอ้อยและเปิดหีบรับอ้อยอย่างเป็นทางการ
กลับ
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้นที่ 15 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
T Engineering Corporation Public Company Limited
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199