ข่าวประชาสัมพันธ์
TIESCO ส่งมอบงานก่อสร้าง ศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา
date 26/01/2013 Post by admin
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร บริเวณอาคารหมายเลข 2 ถนนราชดำเนิน (ใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย) มูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 179,000,000.00 บาท ได้ทำการส่งมอบพื้นที่บริเวณชั้นที่ 1 และ 2 เพื่อให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมได้ใช้ในการดำเนินการจัดงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 27 (27th Asian International Art Exhibition / AIAE) แล้วตามสัญญา โดยงานดังกล่าวจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 นี้ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า 250 ผลงาน โดยตัวแทนเหล่าศิลปินมาจาก 21 ประเทศสมาชิกในแถบภูมิภาคเอเชีย เป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน รวมถึงเพื่อเชื่อมความสันพันธ์ระหว่างกันในกลุ่มประเทศสมาชิก นอกจากนี้แล้วยังเป็นผลดีต่อประเทศไทยที่จะได้ใช้งานนี้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามของไทย ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้รับรู้ ชื่นชม และอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มเติมมากขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับงานก่อสร้างในส่วนที่เหลืออยู่ ทางบมจ. ไทยบริการฯ จะดำเนินการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะระดับชาติในครั้งนี้ และต้องขอขอบพระคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ที่มอบความไว้วางใจในครั้งนี้ให้กับเรา
กลับ
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
T Engineering Corporation Public Company Limited
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199