ข่าวประชาสัมพันธ์
T ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
date 27/04/2017 Post by admin
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น จังหวัดชลบุรี บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีมีใจความสำคัญว่า “รัฐบาลมีความยินดีที่ได้เห็นทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและจัดทำโครงการต่างๆอันสอดรับและสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ รวมถึงการก่อสร้าง โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของ GGC ซึ่งนอกจากจะใช้ผลผลิตทางการเกษตร กล่าวคือ ปาล์มน้ำมันที่มีอยู่มากมายในภาคตะวันออก ยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ทั้งในด้านคุณภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการ อาทิ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การจัดจ้างงานในพื้นที่รวมถึงการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพมูลค่าสูงในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และที่สำคัญยังอยู่ในเขตเมืองใหม่บนเศรษฐกิจชีวภาพและนวัตกรรมครบวงจร (Biopolis) ที่มีระบบคมนาคมทันสมัย ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบวงจร และสถาบันวิจัยขั้นสูงอันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้”
กลับ
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
T Engineering Corporation Public Company Limited
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199