ข่าวประชาสัมพันธ์
T จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
date 27/04/2017 Post by admin
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ขึ้น เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก วิภาวดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุมทั้งสิ้น 15 วาระ
กลับ
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
T Engineering Corporation Public Company Limited
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199