ข่าวประชาสัมพันธ์
TEC จัดทำโครงการ “บริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้ ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง” จ.นครปฐม
date 14/06/2017 Post by admin
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาตัวแทนพนักงานของ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบสิ่งของที่รวบรวมเพื่อบริจาคในโครงการ “บริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้ ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง” ให้กับวัดไร่ขิงซึ่งทางวัดเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคสิ่งของอาทิ เช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์การศึกษา เพื่อส่งมอบต่อให้กับน้องๆ ในถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดแคลน
กลับ
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้นที่ 15 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
T Engineering Corporation Public Company Limited
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199