โครงการปัจจุบัน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
มูลค่าโครงการ : 179 ล้านบาท
บริษัทที่ปรึกษาโครงการ : PSMC
วันที่เริ่มงาน : 01/01/2012
กำหนดงานแล้วเสร็จ : 30/06/2013
หมายเหตุ : -
โครงการที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้นที่ 15 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
T Engineering Corporation Public Company Limited
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199