โครงการปัจจุบัน
บริษัท วิเชียร ไดนามิค อินดัสตรี จำกัด
โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า 2 ชั้น ม. 10 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
มูลค่าโครงการ : 133.80 ล้านบาท
บริษัทที่ปรึกษาโครงการ : -
วันที่เริ่มงาน : 01/05/2017
กำหนดงานแล้วเสร็จ : 28/02/2018
หมายเหตุ : -
โครงการที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้นที่ 15 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
T Engineering Corporation Public Company Limited
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199