โครงการปัจจุบัน
บริษัท เดอะ ดิโพลเเมท จำกัด
โครงการก่อสร้าง ดิ โอเอซิส บางกอก โฮเทล ซอยพระราม 6 ที่ 22 และ 24 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
มูลค่าโครงการ : 55.5 ล้านบาท
บริษัทที่ปรึกษาโครงการ : บริษัท อาร์กคอน จำกัด
วันที่เริ่มงาน : 10/09/2017
กำหนดงานแล้วเสร็จ : 13/05/2018
หมายเหตุ : -
โครงการที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้นที่ 15 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
T Engineering Corporation Public Company Limited
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199