สมัครงาน
*หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาแนบไฟล์อื่นๆของท่าน ดังนี้ :
ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่งที่สมัคร:
ใบสมัครงาน:
Resume:
สำเนาบัตรประชาชน:
วุฒิการศึกษา:
รูปถ่าย:
หนังสือรับรองการผ่านงาน:
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้นที่ 15 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
T Engineering Corporation Public Company Limited
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199