สมัครงาน
*หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาแนบไฟล์อื่นๆของท่าน ดังนี้ :
ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่งที่สมัคร:
ใบสมัครงาน:
Resume:
สำเนาบัตรประชาชน:
วุฒิการศึกษา:
รูปถ่าย:
หนังสือรับรองการผ่านงาน:
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
T Engineering Corporation Public Company Limited
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199